Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet forlenger avtalen med NSB Gjøvikbanen AS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- NSB Gjøvikbanen AS har hittil gjennomført driften på en svært tilfredsstillende måte, og vi ser det derfor som naturlig å benytte oss av opsjonen i kontrakten om forlenget drift etter 10 år. I tiden som kommer vil regjeringen arbeide med å konkurranseutsette større deler av jernbanenettet, som del av reformen av norsk jernbane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Gjøvikbanen ble konkurranseutsatt av regjeringen Bondevik II i 2005. NSB Anbud AS (senere NSB Gjøvikbanen AS) vant anbudet og startet opp driften i juni 2006. Kontrakten gjelder i 10 år med opsjon på inntil 2 år. Samferdselsdepartementet har nå besluttet å løse ut opsjonen i kontrakten med 18 måneder, fra juni 2016 til desember 2017.

NSB Gjøvikbanen oppnådde i 2013 en operatøravhengig punktlighet på 99,1 % (krav i kontrakten er 97 %) og den operatøravhengige regulariteten var på 99,5 % (krav i kontrakten er 99 %). Antall reisende har økt med 13 % i perioden 2007–2013.

- Arbeidet med en større jernbanereform der mer konkurranseutsetting av persontransporten er et sentralt element, er i full gang. Vi har ambisjon om å konkurranseutsette de første trafikkpakkene innen 2017. Opsjonsutløsningen i kontrakten med NSB Gjøvikbanen påvirker ikke arbeidet med ytterligere konkurranseutsetting, sier Solvik-Olsen.