Historisk arkiv

Historisk arkiv

Samferdselsministeren i brev til EU: Foreslår nye kompetansekrav for kjøring på vinterføre for yrkessjåfører

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Mange lastebilsjåfører er ikke godt nok forberedt for norske vinterveier. Uerfarne sjåfører eller teknisk dårlige kjøretøy er en utfordring for trafikksikkerheten, og bidrar til dårligere fremkommelighet vinterstid. Utenlandske sjåfører er overrepresentert i antallet fast- og utforkjøringer med tungbil. Jeg har derfor sendt brev til EU-kommisjonen med innspill til nye krav til yrkessjåføropplæringen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Mange lastebilsjåfører er ikke godt nok forberedt for norske vinterveier. Uerfarne sjåfører eller teknisk dårlige kjøretøy er en utfordring for trafikksikkerheten, og bidrar til dårligere fremkommelighet vinterstid. Utenlandske sjåfører er overrepresentert i antallet fast- og utforkjøringer med tungbil. Jeg har derfor sendt brev til EU-kommisjonen med innspill til nye krav til yrkessjåføropplæringen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren har tatt initiativet i forbindelse med EUs revidering av yrkessjåførdirektivet (direktiv 2003/59/EF). Solvik-Olsen har samtidig sendt brev til transportministre i de nordiske landene og de såkalte Alpelandene, som antas å oppleve lignende utfordringer.

Trafikksikkerheten på norske vinterveier skal bli bedre
I brevet foreslås at kjøring under vanskelige vær- og føreforhold skal inngå som en del av yrkessjåføropplæringen. Norske vinterveier kan by på alvorlige utfordringer for tunge kjøretøy. Dersom disse kjøretøyene ikke er rustet for vinteren, og sjåførene mangler erfaring med norsk snø, is og kulde, utgjør det en betydelig risiko. Dette innspillet er en del av regjeringens arbeid for å øke trafikksikkerheten på norske vinterveier.

- Norske lastebilsjåfører gjennomgår en omfattende opplæring, og får erfaring med å takle mange ulike situasjoner. Det er uheldig om de utkonkurreres på pris fordi andre land stiller færre krav til sine sjåfører, som samtidig bidrar til lavere sikkerhet på veiene, sier Solvik-Olsen.

Flere grep for bedre tungtransport
Brevet fra samferdselsministeren er bare ett av flere grep som er tatt siste året.

– Forrige vinter firedoblet vi antallet kontroller av tunge kjøretøy, og vi skal spisse og skjerpe kontrollene denne vinteren. Kravene til vinterdekk er skjerpet, og nå kreves det også vinterdekk på alle aksler for tungbil og deres tilhengere. Det innføres krav om bombrikke på vogntog for å sikre at de gjør opp for seg. Det er et viktig bidrag for mer rettferdig konkurranse i markedet. Videre vil regjeringen legge fram et lovforslag for lettere å kunne holde igjen kjøretøy hvor sjåføren ikke betaler avgifter og bøter, og vi foreslår bruk av hjullås for å sikre dette. Informasjonsarbeidet mot utenlandske sjåfører vedrørende vanskelige kjøreforhold på vinteren opprettholdes. Gjennom kampanjen ”trygg trailer” ber vi transportkjøperne ta en titt på lastebilen som skal transportere varene, for å sikre at kjøretøyet er i god stand.

- Vi ser likevel at det er behov for ytterligere tiltak, og jeg mener at felles europeiske kompetansekrav for yrkessjåfører vil være et skritt i riktig retning. Målet er å gjøre alle europeiske yrkessjåfører godt forberedt for å tilpasse kjøringen til vanskelige kjøreforhold på vinterføre, sier Ketil Solvik-Olsen.


For flere opplysninger – se: