Historisk arkiv

Selvbalanserende kjøretøy blir lovlig i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Vegdirektoratet i dag ut forslag til endringer i ulike forskrifter, om bruk av selvbalanserende kjøretøy i Norge.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Vegdirektoratet i dag ut forslag til endringer i ulike forskrifter, om bruk av selvbalanserende kjøretøy i Norge.

- Jeg er veldig glad for at vi nå får dette på plass. Selvbalanserende kjøretøy vil være nyttig for mange, både for turistnæringer og arbeidsplasser med lange avstander. Jeg vil samtidig oppfordre folk til å bruke hjelm, kjøre med varsomhet og ta hensyn til andre trafikanter, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud.

Høringen gjelder selvbalanserende kjøretøy
Forslaget gjelder kjøretøy med én aksel som har en selvbalanserende teknologi som sørger for at føreren holder balansen forover og bakover.

Det finnes en rekke ulike elektriske kjøretøy som ikke er selvbalanserende, som for eksempel elektriske sparkesykler og små elektriske mopeder. Høringen gjelder ikke disse kjøretøyene. Høringen gjelder heller ikke elektriske hjelpemidler til funksjonshemmede.

Hvor kan jeg kjøre med selvbalanserende kjøretøy?
Det foreslås at selvbalanserende kjøretøy kan brukes på samme arealer som er tillatt for sykkel, det vil si på fortau, sykkelfelt, gangfelt og på høyre side i vegbanen. Det vil ikke være lov å bruke kjøretøyet på veger med fartsgrense over 60 kilometer i timen. Det vil heller ikke være lov å bruke kjøretøyet i utmark og på isbelagte vassdrag.

Registrering, godkjenning og aldersgrense
Det vil ikke være krav om registrering av selvbalanserende kjøretøy. Aldersgrensen er foreslått å være 16 år. Kjøretøyet skal ha en makshastighet på 20 kilometer i timen.

Tekniske krav, bruk av hjelm og opplæring
I høringsforslaget foreslår Vegdirektoratet at kjøretøyet skal være utstyrt med frontlys, baklys og reflekser, for å sørge for at kjøretøyet er synlig. Det stilles også krav til bremsekvalitet. Kjøretøyet skal i tillegg ha signalhorn eller signalklokke, tilsvarende det som brukes på sykkel. Det vil ikke være krav om bruk av hjelm. Det vil heller ikke stilles krav om obligatorisk opplæring.

Høringsfristen er satt til 9. mai i år.

Les mer om høringen, her.