Historisk arkiv

Grønt lys for ny lufthavn på Helgeland ved Mo i Rana

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet utarbeider nå et oppdrag til Avinor om videre detaljplanlegging og utforming av en konsesjonsøknad for en ny lufthavn.

Samferdselsdepartementet utarbeider nå et oppdrag til Avinor om videre detaljplanlegging og utforming av en konsesjonsøknad for en ny lufthavn. 

 - Ved å gå rett på detaljplanleggingen tar vi et viktig steg videre. En ny lufthavn ved Mo i Rana  er  et viktig vekstskapende tiltak for befolkning og næringsliv i denne regionen. Prosjektet har i stor grad blitt drevet fram og utredet lokalt før det har blitt forankret nasjonalt. Avinor og staten vil dra nytte av dette arbeidet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har besluttet at det ikke skal gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU) eller en kvalitetssikring av konseptvalget (KS1) i forbindelse med planleggingen av en ny lufthavn ved Mo i Rana. Departementet legger opp til at det senere skal gjennomføres en kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2).

Videre fremdrift
For å gi regjeringen et godt beslutningsgrunnlag vil Samferdselsdepartementet gjennomføre en ekstern studie av regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen, inkludert oppdaterte samfunnsøkonomiske analyser.  Samferdselsdepartementet vil inkludere Nordland fylkeskommune i dette arbeidet.

-  Vi kan ikke si konkret når en ny lufthavn kan stå ferdig fordi det er behov for avklaringer knyttet til finansiering, sier samferdselsministeren.

Når det gjelder nye lufthavner i Lofoten og ved Hammerfest, gjenstår det fortsatt flyfaglige utredninger for å avklare spørsmålet om egnede lokaliteter. Avinor vil få i oppdrag å fullføre disse utredningene. Departementet vil komme tilbake til saken når utredningsarbeidet er sluttført.