Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet – to utnevnelser i statsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

I statsråd i dag ble seniorrådgiver Willy Grepstad og seniorrådgiver Anita Christoffersen fra Kyst- og miljøavdelingen utnevnt til underdirektører i Samferdselsdepartementet.

I statsråd i dag ble seniorrådgiver Willy Grepstad og seniorrådgiver Anita Christoffersen fra Kyst- og miljøavdelingen utnevnt til underdirektører i Samferdselsdepartementet. 


Willy Grepstad – ny underdirektør

Willy Grepstad er i statsråd i dag utnevnt til underdirektør i Samferdselsdepartementet, hvor han arbeider i Kyst- og miljøavdelingen.

Grepstad er 49 år og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1995. Han begynte i Fiskeridepartementet i1996, hvor han har arbeidet både som konsulent, førstekonsulent, og rådgiver. Fra 2002 til 2005 var han avdelingsdirektør, og siden 2005 har han vært seniorrådgiver.  Willy Grepstad har bred erfaring fra ansvarsområdene i Kyst- og miljøavdelingen.

 

Anita Christoffersen – ny underdirektør

Anita Christophersen er i statsråd i dag utnevnt til ny underdirektør i Samferdselsdepartementet, hvor hun arbeider i Kyst- og miljøavdelingen.

Christoffersen er 49 år og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1991. Hun var rådgiver i Justisdepartementet fra 1991 til 1997, advokatfullmektig og advokat i advokatfirmaet Thorp og Christoffersen fra 2001, og har arbeidet som seniorrådgiver i Fiskeri- og kystdepartementet fra 2008. Anita Christoffersen har god kjennskap til hele arbeidsområdet til Kyst- og miljøavdelingen.

 

Kyst- og miljøavdelingen

1. januar 2014 ble Kyst- og miljøavdelingen overført fra Fiskeri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartementet.

Kyst- og miljøavdelingen har ansvaret for saker knyttet til kystforvaltningen, havmiljøet, havne- og sjøtransportpolitikken samt ansvaret for kystkultur. Avdelingen følger opp vedtak for sjøtransporten som er besluttet i Nasjonal transportplan, herunder havnepolitikk, fiskerihavne- og farledstiltak, drift og vedlikehold av maritim infrastruktur og lostjenesten. Videre har avdelingen ansvar for areal- og miljøsaker på kystforvaltningsområdet, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.