Historisk arkiv

Internett, bredbånd og mobil: – Digitale motorveier er målet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Både i arbeid og fritid er digital kommunikasjon stadig viktigere. God, trygg og sikker infrastruktur for elektrisk kommunikasjon har høy prioritet i regjeringen. Vi har igangsatt arbeid med en nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon, med mål om å utvikle bedre digitale motorveier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Planen for elektronisk kommunikasjon (ekomplanen) skal legges fram rundt årsskiftet. Regjeringen har besluttet å sette i gang arbeid med en ny Digital Agenda for Norge, med ekomplanen som en selvstendig del. Viktige tema i planen vil være nærings- og tjenesteutvikling, mobil- og bredbåndstilbud, regulatoriske- og konkurransemessige forhold, nettnøytralitet, forskning, sikkerheten i nettene og fasttelefonens fremtid.

Nordmenn er verdensledende i bruken av internett. I dag bruker rundt 95 prosent av nordmenn internett regelmessig, og Norge har flere over 500 000 fiberkunder - noe som er mer enn Tyskland og Storbritannia har til sammen. Digitalisering har enorm betydning for økonomi og samfunnsutvikling, og den griper inn i hverdagene våre på stadig flere måter.

– I regjeringsplattformen skriver vi at god infrastruktur er en grunnpilar i et moderne samfunn, og regjeringen vil gjøre dette til en konkurransefordel for Norge. Det gjelder også infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon, sier Solvik-Olsen.