Historisk arkiv

Mange innspill til samferdselsministeren: - Vil fremme økt sykkelglede

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vi må gjøre det enklere å sykle i hverdagen, slik at flere velger sykkel som transportmiddel. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for mer sykling, både gjennom bevilgninger og forenklinger i lovverket. I år er det planlagt utbygging av 140 kilometer med gang- og sykkelveier. Det er om lag 30 prosent mer enn i 2014. Sammen med Krf og Venstre har regjeringen i tillegg fått på plass en egen belønningsordning som skal stimulere til mer sykling. Vi arbeider samtidig med å se på hvordan sykkelveiene kan bygges mer effektivt, slik at vi får mest mulig sykkelvei for pengene.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han nylig var vert for en innspillkonferanse om sykling. Forslagene på innspillskonferansen kom blant annet fra bykommunene Oslo, Kristiansand, Trondheim og den danske byen Aarhus, samt Syklistenes Landsforening og Civitas. I tillegg var blant annet storbykommunene Bergen, Fredrikstad og Drammen, Trygg Trafikk, Politiet, Sykle til jobben-aksjonen og Statens vegvesen til stede på konferansen for å drøfte tiltakene.

- Hensikten var å få belyst hvilke utfordringer syklistene møter i hverdagen, og hvilke tiltak som kan bidra til at flere velger å sykle, særlig i byområdene. Det handler om alt fra tilrettelagt infrastruktur for sykling og utfordringer i byområder, til regler for vikeplikt og syklistenes forhold til gående. Derfor inviterte jeg til et møte med fagfolk som arbeider med å legge forholdene bedre til rette for sykling. Jeg er opptatt av å finne tiltak som fungerer og får flere til å sykle. Jeg satte stor pris på den positive og konstruktive tonen som var på møtet, sier Solvik-Olsen.

Til Nederland for å lære om sykling
Samferdselsministeren planlegger et besøk til Utrecht i Nederland den 1. april 2015. Solvik-Olsen skal diskutere sykkelpolitikk med lokale og sentrale myndigheter, og delta på befaring i sentrumsområdet i byen. Utrecht er kjent for å ha en godt tilrettelagt sykkelinfrastruktur.