Historisk arkiv

Mer gang- og sykkelvei for pengene: Åpner for enklere standard, med god trafikksikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren inviterer nå kommunene til et samarbeid om utbygging av gang- og sykkelvei med forenklet standard.

- Flere bør bruke sykkel i hverdagen. Sykling er bra for helsen og miljøet og betyr mindre press på veiene. Gjennom økte bevilgninger i statsbudsjettet bidrar vi til at det blir flere trygge sykkelveier. Budsjettveksten er ca. 50 prosent, og det er nesten én milliard kroner tilgjengelig til sykkelveiprosjekt langs riksveier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Forsøksordning

- Jeg har fått flere bekymringsmeldinger fra ordførere, som forteller om skyhøye kostnader ved å bygge gang- og sykkelvei. Samferdselsdepartementet har derfor i dag tatt et initiativ overfor kommune-Norge. Vi foreslår å sette i gang en forsøksordning med noen kommuner, for å se på muligheten for å bygge gang- og sykkelveier med noe enklere standard enn dagens krav tilsier.

- Målet er å få bygget mer gang- og sykkelvei for pengene. Dette skal selvsagt ikke gå på bekostning av trafikksikkerheten.

Lokale løsninger

Det kan være flere kommuner som har planer om utbygging basert på lokale løsninger med enklere standard, som kan gi fullgode løsninger for de gående og syklende. Samferdselsdepartementet ønsker derfor en forsøksordning med et utvalg aktuelle prosjekter, og en evaluering av resultatene som oppnås.

- Jeg har bedt KS undersøke hvilke kommuner og fylkeskommuner som kan tenke seg å delta i en forsøksordning. Jeg gleder meg til å komme i gang med dette arbeidet, og har bedt KS også foreslå tiltak for mer kostnadseffektiv utbygging langs riksvei.

Les brevet til KS (pdf)