Historisk arkiv

Ny forskrift om felles-europeisk system for trafikantbetaling i vegnettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

En ny forskrift skal sikre at norske systemer for elektronisk trafikantbetaling i vegnettet blir klargjort for å virke sammen med andre slike systemer i Europa.

Forskriften, som ble fastsatt i statsråd i dag, er en del av grunnlaget for arbeidet med å få til en ordning med en felles-europeisk elektronisk trafikantbetalingstjeneste. En såkalt ”EETS-brikke” (European Electronic Toll Service) skal i framtiden kunne brukes i hele Europa.

Denne brikken er foreløpig ikke utviklet ferdig. Det er såkalte EETS-utstedere som skal kunne utstede disse brikkene. Norske trafikanter vil kunne anskaffe seg en slik brikke for å kunne kjøre med denne brikken i hele Europa, mens utenlandske bilister vil kunne bruke sine EETS-brikker i Norge. Ordningen skal likevel være basert på frivillighet, slik at den derfor ikke vil få følger for dagens AutoPASS-brukere eller for bilister som ikke har brikke.

Det nærmeste man i dag er kommet i arbeidet med en felles-europeisk trafikantbetalingstjeneste i praksis, er via det såkalte EasyGo-samarbeidet. Dette er et samarbeid mellom Norge, Danmark, Sverige og Østerrike, der trafikantene kan bruke én og samme brikke i de fire landene. En vanlig norsk AutoPASS-brikke kan imidlertid kun brukes i Skandinavia, ikke i Østerrike.

Den nye forskriften inneholder flere bestemmelser om organisering og gjennomføring av en felles-europeisk trafikantbetalingstjeneste, også med en del krav og spesifikasjoner av mer teknisk art.       

Forskriften hos Lovdata

FOR-2015-03-20-230 Forskrift om samvirkningsevnen mellom elektroniske trafikantbetalingssystemer i Europa (EETS-forskriften)