Historisk arkiv

Nye Veier AS fikk fastsatt sine vedtekter i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Gjennom de vedtak som i dag ble fattet i ekstraordinær generalforsamling i veiselskapet Nye Veier AS, markerer vi statsskuddet på en ny måte å bygge og vedlikeholde landets veier på, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Veiselskapet Nye Veier AS sine vedtekter ble i dag fastsatt for å være i tråd med de politiske ambisjoner som regjeringen har presentert for Stortinget, og som Stortinget har sluttet seg til.

– Jeg legger gjennom selskapets vedtekter opp til at selskapet skal bidra til en mer helhetlig utbygging av trafikksikre riksveger, større kostnadseffektivitet og en tydelig prioritering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved valg av utbyggingsrekkefølge, sier Solvik-Olsen.

Selskapet skal innenfor rammen selv prioritere utbyggingsrekkefølgen av oppstartsporteføljen.

- For å gjøre selskapet i stand til å løse disse oppgavene på en hensiktsmessig måte tilfører vi også selskapet 600 millioner kroner i egenkapital, sier Solvik-Olsen.

Veiselskapet Nye Veier AS sine vedtekter ble undertegnet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og styreleder Rolf G. Roverud. (Foto: Samferdselsdepartementet) 

Pressefoto på Flickr