Historisk arkiv

Historisk arkiv

Nett-tv 25. februar: Samferdselsministeren mottar rapporten ”Utfordringer for framtidens transportsystem”

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Rapporten er en del av det faglige grunnlaget for Samferdselsdepartementets videre arbeid med en stortingsmelding om ny Nasjonal transportplan (NTP).

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS har utarbeidet rapporten, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Rapporten er en del av det faglige grunnlaget for Samferdselsdepartementets videre arbeid med en stortingsmelding om ny Nasjonal transportplan.

Representanter for de tre statlige transportetatene og Avinor AS orienterer og svarer på spørsmål, sammen med samferdselsministeren på dette pressetreffet, som kan følges på nett-tv.

Pressemelding med samferdselsministerens kommentarer

Rapporten blir lagt ut på NTP-sekretariatets nettside

Pressetreffet blir overført via nett-tv på denne siden.

 

Nett-tv Utfordringer for framtidens transportsystem

Se sendingen her

Se sendingen her

Mer om NTP

Pressetelefon: 919 14 777