Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet støtter etablering av nytt forskningssenter for informasjonssikkerhet i elektronisk kommunikasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Å skaffe oss mer nasjonal kunnskap om sikkerhet i ekomnettene er svært viktig med tanke på utfordringene vi ser for elektronisk kommunikasjon når det gjelder cyberkriminalitet, overvåkning og industrispionasje. Vi støtter derfor med glede etableringen av det nye forskningssenteret i Bergen, Simula@UiB, sier statssekretær Reynir Johannesson.

Samferdselsdepartementet har gitt forskningssenteret Simula@UiB tilsagn om kr 5 millioner i grunnbevilgning til å etablere et forskningssenter på informasjonssikkerhet i elektronisk kommunikasjon.

Departementet har allerede gjennom flere år støttet oppbyggingen av et forskningssenter på sikkerhet og robusthet i ekomnettene ved Simula Research Laboratory på Fornebu - et sterkt forskningsmiljø som høster stor anerkjennelse på forskning på robust ekominfrastruktur.

Universitetet i Bergen har på sin side et meget sterkt forskningsmiljø på kryptering og informasjonssikkerhet.

Sikrer nasjonal kompetanse
Begge miljøene produserer en rekke patenter og oppstartsbedrifter. Nå vil de to miljøene bygge opp et felles forskningssenter for informasjons- og kommunikasjonssikkerhet i Bergen, og det er altså dette senteret Samferdselsdepartementet støtter med 5 millioner kroner.

- Samferdselsdepartementet har sektoransvar for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester. En viktig del av dette ansvaret er å sikre god nasjonal kompetanse på ekomnett og ekomtjenester. Det bidrar vi til med denne bevilgningen, sier Johannesson.

Samferdselsdepartementet bidrar også med bevilgninger til Norges forskningsråd og forskningsprogrammet IKTPLUSS.

Les Samferdselsdepartementets svar på søknad om grunnbevilgning til Simula@UiB her