Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2015:

Regjeringen Solberg

Styrker nettsikkerheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Vår hverdag er stadig mer digital, og nordmenn er verdensledende i bruken av internett. Dermed stilles det også stadig større forventninger til ekomnettenes kapasitet, kvalitet og sikkerhet. Regjeringen foreslår derfor atNasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) styrker sitt arbeid med sikkerhet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

For å styrke Nkom sitt arbeid med sikkerhet og beredskap, foreslår regjeringen å øke driftsutgiftene med 5,6 millioner kroner. Av dette vil 4,4 millioner kroner gå til nye stillinger, og 1,2 millioner kroner til lønnskostnader i forbindelse med etableringen av en vaktordning i sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Oppretter beredskapsordning

Videre foreslår regjeringen at Nkom får etablere et krise- og beredskapsrom for å styrke etatens krise- og beredskapshåndtering, og bygge opp kapasitet til å avdekke eventuell bruk av ulovlig utstyr som kobles til ekomnettene - som for eksempel falske basestasjoner (4,5 millioner kroner).

Beløpene vil bli dekket inn gjennom en økning av Nkoms gebyrinntekter.

Budsjettdokumenter