Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Uformelt ministermøte om sykling: EU tråkker til

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Det er positivt at EU setter sykling på dagsorden. Norge har mye å lære av sykkelnasjoner som Nederland og Danmark, men erfaringer fra byer som Kristiansand og Trondheim viser at vi kan hvis vi vil. Regjeringen bidrar i tillegg med den nye statlige tilskuddsordningen for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner, sier statssekretær Tom Cato Karlsen.

Statssekretær Karlsen er klar for EU-møte om syklingStatssekretær Tom Cato Karlsen er klar for EU-møtet om sykling (foto:SD)

Det luxembourgske EU-formannskapet arrangerer 7. oktober et uformelt EU-ministermøte om sykling. Møtet markerer starten på arbeidet med å utvikle virkemidler som bidrar til at flere i EU velger sykkel som transportmiddel.Statssekretær Karlsen i Samferdselsdepartementet leder den norske delegasjonen på møtet.

Sykling blir stadig mer populært
I EU har Nederland høyest nasjonal sykkelandel, med 27 prosent. Tall fra 2010 viste at Danmark da hadde en sykkelandel på 17 prosent og Sverige 12 prosent. I den siste nasjonal reisevaneundersøkelsen i Norge ble det opplyst at sykkelandelen har økt svakt fra 4 prosent i 2009, til 5 prosent i 2013/2014.

- Sykling er i skuddet. Vi ser at flere bruker tohjulingen. Sykling er også blitt svært populært som treningsform. Den store interessen for tursykkelritt som Birkebeinerrittet illustrerer dette. Thor Hushovd og Alexander Kristoff har også gjort det veldig bra i store, internasjonale proffritt. Regjeringen har for øvrig sørget for trygge økonomiske rammer for sykkelrittet Arctic Race of Norway. Alt dette har bidratt til økt oppmerksomhet. Positiv medieomtale gir oss politikere med ansvar for sykkelpolitikken en ekstra drahjelp i arbeidet med å nå målet om en sykkelandel på 8 prosent i Norge innen utgangen av 2023, sier statssekretær Karlsen.

Selv om Norge er et stykke unna målet om 8 prosent på nasjonalt nivå, er det enkelte norske byer som begynner å få høye sykkelandeler. Kristiansand er aller best med en sykkelandel på hele 10 prosent, viser den siste reisevaneundersøkelsen fra 2013-14. Trondheim følger hakk i hæl med 9 prosent. Stavanger er den byen som øker mest, fra 4,7 prosent til 8,1 prosent. Bodø, Hamar og Kongsberg er også byer med forholdsvis høye sykkelandeler - alle tre har 8 prosent. 

To andre positive trekk fra den siste reisevaneundersøkelsen er at gjennomsnittslengden på en sykkelreise har økt fra om lag 4 kilometer til rundt 5 kilometer, i tillegg til at andelen av de som sykler om vinteren har økt betydelig.

Tilskuddsordning for gang- og sykkelveier
Regjeringen bidrar til å tilrettelegge for de syklende blant annet ved at bygging av gang- og sykkelveier inngår i større investeringsprosjekter. I tillegg har det blitt etablert en egen tilskuddsordning for gang- og sykkelveier.   

Gjennom denne ordningen har regjeringen for årene 2014 og 2015 satt av totalt 95 millioner kroner til tiltak på det fylkeskommunale og kommunale veinettet. Disse midlene ble tildelt i mai 2015, og ble fordelt til 23 ulike søkere. I tilskuddsordningen er det krav om en egenandel på 50 prosent fra fylkeskommuner og kommuner. Dette betyr at ordningen totalt utløser minst det dobbelte av det statlige bidraget i midler til tiltak for syklende.  

El-sykkel på dagsorden
Bruk av el-sykkel står også på agendaen under møtet i Luxembourg. EU har foreløpig ikke en egen el-sykkelpolitikk, men arbeider med regelverket for el-sykkel. Dette omfatter blant annet regelverk for bruk av S-pedelec, en såkalt super-el-sykkel, med en maks hastighet på 45 km/t.

Sammenlignet med flere land i Europa, har salget av el-sykler vært lavt i Norge. Men de siste par årene har omsetningen økt kraftig, og vi begynner å se den samme utviklingen som i resten av Europa. I Norge ligger markedsandelen for el-sykler på om lag 3-4 prosent, det vil si 12-15 000 el-sykler. Topografien gjør el-sykkel spesielt velegnet for norske forhold, og den kan bli en avgjørende faktor i arbeidet med å nå det nasjonale sykkelmålet.

- Dersom flere bruker el-sykkel, er også det bra for helse og miljø. I tillegg kan det bidra til økt framkommelighet på veinettet i storbyene. Samferdselsdepartementet vil derfor utrede hvilke tiltak som fører til at flere vil bruke el-sykkel. Det vil være naturlig å se på dette i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029, sier Karlsen.

På sykkel til og fra konferansehallen
På møtet i Luxembourg er det lagt opp til at ministrene skal sykle fra konferansehallen gjennom gamlebyen til gallamiddagen. Både vanlige sykler og el-sykler vil være tilgjengelig – og selvsagt sykkelhjelm! Den luxembourgske transportministeren er selv en ivrig syklist, og sykler til jobben hver dag.

For flere opplysninger – se: