Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Revisjon av avtale om Oslopakke 3: Samferdselsministeren møter forhandlingspartene onsdag 18. mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Oslopakke 3 er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen om utbygging og finansiering av veg- og kollektivtiltak for perioden 2008-2032.

I Nasjonal transportplan 2014-2023 ble den reviderte avtalen for Oslopakke 3 fra 2012 lagt til grunn for det videre arbeidet med pakken. Avtalepartene er nå i forhandlinger om en ny revisjon av avtalen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har invitert representanter for forhandlingspartene til et orienteringsmøte i Samferdselsdepartementet onsdag 18. mai klokken 0900.

  • Samferdselsministeren er tilgjengelig for pressen etter møtet, omkring klokken 0950.
  • Sted: Resepsjonen,  R5, Akersgata 59, Regjeringskvartalet, Oslo.

Pressetelefon: 919 14 777