Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet 70 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Det er i dag 70 år siden Samferdselsdepartementet ble opprettet ved kongelig resolusjon. Vi markerer dagen med noen tilbakeblikk på departementets historie.

Her finner du noen artikler med historisk tilsnitt:


Trafikkbildet i Oslo sentrum i 1946, året da Samferdselsdepartementet ble opprettet. Foto: Oslo byarkiv.