Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Økt tilskudd til Redningsselskapet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Redningsselskapet gjør en livsviktig innsats langs kysten og er en viktig del av redningsressursene våre. Regjeringen ønsker å fortsatt opprettholde selskapets innsats og foreslår å øke tilskuddet med 10 millioner kroner for 2017, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Redningsselskapet er involvert i over 70 % av hovedredningssentralenes redningsaksjoner på sjøen. Og er dermed sammen med redningshelikoptrene vår mest brukte beredskapsressurs langs kysten. I 2015 var det 36 dødsulykker med fritidsbåter i Norge. Samme år reddet Redningsselskapet 30 liv.

- Redningsselskapet er en stor dugnad der frivillige, givere, folk som gir donasjoner og staten tar sin del av ansvaret. Norge høster betydelige verdier fra våre store havområder og langstrakte kyst. Og mulighetene for videre vekst er store. I årene fremover vil den dugnadsinnsatsen Redningsselskapet utfører derfor bli enda mer viktig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Redningsselskapet mottar årlig rammetilskudd fra staten. For 2017 er tilskuddet på 83,5 millioner kroner før økningen ved revidert nasjonalbudsjett.