Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2017

15 millioner kroner til ferjekai i Moss

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Sambandet Moss-Horten er en viktig ferdselsåre over Oslofjorden. Nå sørger vi for at ferjekaiene kan utbedres slik at de blir bedre dimensjonert for ferjene som trafikkerer sambandet. I tillegg vil det installeres landstrøm som kan kobles til ferjene om nettene. Det bidrar til bedre trafikkflyt og lavere utslipp, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Utbedringen vil gjøre at ferjekaien blir dimensjonert for ferjene som trafikkerer sambandet, blant annet med bredere ferjekailemmer. I tillegg vil tiltakene gjøre sambandet mer miljøvennlig, ved at det installeres strømforsyning for landstrøm som ferjene kan koble seg til under nattligge. Dette vil gjøre at ferjene ikke må ha hjelpemotorene i gang på natten og dermed redusere utslippene av miljøgasser.

I revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslås det å bevilge 15 millioner kroner til oppstart av utbedring av ferjekaien. Bevilgningen sikrer oppstart av prosjektet i den lavtrafikkerte perioden høsten 2017 og videre vinter/vår 2018.

- Dette vil komme godt til nytte på begge sider av Oslofjorden. Man vil nå få biler av og på ferjene mer effektivt. Arbeidet legges til perioder hvor det statistisk sett er minst trafikk slik at dette ikke påvirker de reisende i stor grad, sier Solvik-Olsen.