Historisk arkiv

24 milliarder til skredsikring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vi fortsetter arbeidet med å skredsikre norske veier og planlegger å bruke til sammen 24 milliarder kroner på dette de neste 12 årene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Omkring halvparten av beløpet skal gå til riksveier og halvparten til fylkesveier.

- Vi vil starte 17 forskjellige skredsikringsprosjekter på riksveier og i sluttføre seks prosjekt som er allerede igangsatte. I tillegg til de konkrete skredsikringsprosjektene vil det også gjennomføres andre prosjekter som har betydelig effekt for skredsikkerheten. Eksempler på dette er E6 Sørfoldtunnelene og E16 Arna – Stanghelle, sier Solvik-Olsen.

Midlene til skredsikring på fylkesveg er en tilskuddsordning, hvor staten bidrar med en bestemt sum og fylkene har ansvaret for prosjektgjennomføring og eventuelle. kostnadsoverskridelser.

I første seksårsperiode legger regjeringen opp til å ferdigstille arbeidet på følgende igangsatte prosjekter:

Rv 13 Joberget

68

Hordaland

Rv 13 Deildo

88

Hordaland

Rv 13 Skjervet, refusjon

28

Hordaland

E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta

45

Møre og Romsdal

E6 Indre Nordnes – Skardalen

495

Troms

Rv 13 Vik – Vangsnes

548

Sogn og Fjordane

Sum

1 272

 (mill. kr)

 

I tillegg legges det opp til igangsetting av følgende prosjekter i første seksårsperiode:

Rv 5 Kjøsnesfjorden

1 100

Sogn og Fjordane

E69 Skarvbergtunnelen

765

Finnmark

Mindre skredsrikringstiltak (ikke rutefordelte midler)

250

 

Sum

2115

 (mill. kr)

 

Siste seksårsperiode legger opp til igangsetting av følgende prosjekter:

E39 Skjersura

700

 Sogn og Fjordane

E39 Våtedalen

1 300

 Sogn og Fjordane

Rv 13 Melkeråna – Årdal

820

 Rogaland

E39 Skorgedalen

60

 Møre og Romsdal

Rv 13 Lovraeidet – Rødsliane

800

 Rogaland

E16 Nærøydalen (Hylland - Sveen)

1 700

 Sogn og Fjordane og Hordaland

E16 Kvamskleiva

650

 Oppland

Rv 70 Hoelsand

150

 Møre og Romsdal

Rv 70 Flatvadura, øvre og nedre

150

 Møre og Romsdal

E6 Langnesberga

370

 Nord-Trøndelag

E10 Nappstraumen - Å

750

 Nordland

E6 Grasnes

           500

 Troms

E6 Kvænangsfjellet sør

           500

 Troms

Rv 93 Kløfta, start

           210

 Finnmark

Mindre skredsrikringstiltak (ikke rutefordelte midler)

           250

 -

Sum

              9108

 (mill. kr)