Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Bompengeavtale med Vegfinans AS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

I ettermiddag undertegnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en ny bompengeavtale med det regionale bompengeselskapet Vegfinans AS. Dette selskapet er det tredje av totalt fem som vil erstatte det store antallet lokale bompengeselskap.

- Formålet med bompengereformen er å sikre en mest mulig effektiv og brukervennlig bompengeinnkreving, noe Vegfinans AS bidrar til, sa Solvik-Olsen før møtet på statsrådens kontor i Oslo.

Undertegning av bompengeavtale med Vegfinans

Avtalen mellom staten og Vegfinans AS ble undertegnet av samferdselsministeren, styreleder Gunn Marit Helgesen og styrets nestleder Olav Skinnes. – Vi har store ambisjoner og er godt i gang med å redusere våre administrative kostnader, sa Helgesen etter undertegningen.

For mer informasjon om bompengereformen, se pressemelding om statsbudsjettet.

 

Fakta

  • Vegfinans eies av fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold.
  • Vegfinans eier i dag mer enn 20 bompengeselskap.
  • Det kommer nå på plass fem regionale bompengeselskap som erstatter det store antallet man har hatt til nå.
  • Bompengereformen vil bety enklere administrasjon og sparte kostnader.