Forsiden

Historisk arkiv

Langsiktig mål om ferjefri E39

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen har som langsiktig mål å bygge ut E39 mellom Kristiansand og Trondheim til ferjefri standard. – Når vi utbedrer strekningene på land og erstatter ferjestrekninger med broer og tunneler gir vi folk betydelig redusert reisetid og økt fleksibilitet. Det vil gjøre E39 til en enda bedre transportåre og binde sammen de store vekstregionene langs kysten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I Nasjonal transportplan foreslås det en rekke investeringer på E39. Bygging av Rogfast fremmes nå for Stortinget, og blir det første ferjeavløsningsprosjektet. Det omfatter en undersjøisk tunnel på 26,7 km med to løp under Boknafjorden mellom Randaberg og Bokn kommuner i Rogaland. Med en planlagt dybde på 392 m under havoverflaten vil Rogfast bli verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. – Rogfast vil være svært viktig for utviklingen av arbeidsmarkedet på Sør-Vestlandet, sier Solvik-Olsen. I tillegg legges det inn midler til å kunne starte bygging av både Hordfast og Møreaksen i planperioden, og hvor Hafast blir en naturlig forlengelse av Møreaksen. - Det er viktig å minne om at disse prosjektene ikke bare omhandler fjordkryssinger, men også betyr utbedringer over lange strekninger på land. Arbeidet fortsetter også på de øvrige fjordkryssingene, sier Solvik-Olsen.

Utbedring av strekningene på land er for mange minst like viktige som broer og tunneler. I de kommende årene vil det bli utbedringer på E39 i samtlige fylker på strekningen. E39 Bjørset – Skei i Sogn og Fjordane blir det første strekningen som ventes ferdig. Den åpnes for trafikk i 2019. Dette prosjektet omfatter utbedring av om lag 11 km tofelts vei. Prosjektet E39 Svegatjørn – Rådal i Hordaland ventes åpnet for trafikk i 2022. Det innebærer en 16 km firefelts vei inn mot Bergen fra sør, i hovedsak i tunnel.

Nye Veier AS jobber med strekningen Ålgård-Lyngdal, mens Statens vegvesen skal fullføre Ålgård-Hove. E39 Aksdal-Våg nord i Rogaland, Vågsbotn-Klauvaneset, en rekke strekninger i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal står også på listen over prosjekt som skal bygges i perioden. (Bogstunnelen - Gaular grense, Myrmel - Lunde, Byrkjelo - Sandane, Volda – Furene, Vegsund – Breivika, Ørskogfjellet (krabbefelt), Bolsønes – Årø, Lønset – Hjelset og Betna - Vinjeøra – Stormyra.)

- Når vi om noen år ser oss tilbake, vil vi se en betydelig forbedret E39. Vi kommer ikke mål i denne planperioden, men vi tar noen veldig lange steg. Samtidig må vi ikke bli blinde for kostnadene. Prisoverslaget for mange av prosjektene langs E39 har økt vesentlig i løpet av planleggingstiden. Vi har derfor bedt om at man ser nøye på muligheter for kostnadsreduksjoner, og vi håper på godt samarbeid med alle involverte parter. Jo mer vi kan redusere kostnadsnivået, jo raskere kan vi løfte opp ytterligere prosjekt, påpeker Solvik-Olsen.

 

Fakta

 

  • Rogfast og Hordfast vil gjøre strekningen Stavanger til Bergen ferjefri. Reisetid vil reduseres fra dagens 4,5 timer til ca 2 timer.
  • Reisetiden mellom Ålesund og Molde vil bli redusert til om lag en time når E39 Møreaksen er gjennomført.
  • Prosjektet E39 Ålesund – Molde i Møre og Romsdal (Møreaksen) omfatter bygging av firefelts veg, i hovedsak i ny trasé.