Historisk arkiv

Nordisk-baltisk samarbeid for neste generasjon mobilnett (5G)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vi skal gjøre byene og transportsystemene våre smartere. Derfor jobber vi målrettet med spesielt to ting: fiber og et lynraskt mobilnett som kan takle enorme mengder med enheter. For å realisere potensialet vil vi nå styrke samarbeidet med våre naboland og gjøre vår region attraktiv for gründere og investorer. En felles handlingsplan med landene i Norden og Baltikum vil være en viktig del for å sikre dette, sier statssekretær Reynir Jóhannesson.

På den årlige Mobile World Conference i Barcelona har Johannesson diskutert mulighetene for et 5G-samarbeid sammen med Finlands kommunikasjonsminister Anne Berner og Sveriges bolig- og digitaliseringsminister Peter Eriksson. De går inn for at det skal utarbeides en nordisk-baltisk handlingsplan for 5G. Innbyggerne i de nordiske og baltiske landene ligger langt fremme i å ta i bruk nye teknologier og kommunikasjonstjenester.

- Neste generasjon mobilnett (5G) er så mye mer enn bare en raskere versjon av 4G som vi kjenner i dag. Det blir en plattform for innovasjon og verdiskapning, og vi ser allerede at norske selskap og gründere har begynt å posisjonere seg i dette markedet. Her er det store muligheter og vi ønsker bidra til å posisjonere Norge riktig når vi nå tar turen til mobilkongressen i Barcelona, sier statssekretær Jóhannesson.

Tiltak for 5G  
Innholdet i planen skal følge opp forslag som blir presentert på Digital North, en nordisk-baltisk konferanse om digitalisering som arrangeres i Oslo 25. april i år. I Barcelona diskuterer nordiske politikere hvordan myndighetene på en best mulig måte kan legge til rette for utvikling og utrulling av 5G, som er neste generasjons mobilteknologi. Dette skal gjøres ved å:

  • Frigjøre frekvenskapasitet raskt for å legge til rette for testing, forskning og innføring av 5G-nettverk.
  • Samarbeide med industrien på pilotprosjekter om 5G-tjenester gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS), for eksempel gjennom universiteter eller offentlige virksomheter. 
  • Støtte innovasjon og utvikling av produkter og tjenester som gjør bruk av 5G-nettverk.
  • Oppmuntre universiteter og offentlige forskningsprogrammer til å delta i utviklingen av ny bruk av 5G-tjenester.
  • Fremme tidlig utrulling av 5G-nettverk i store urbane områder og langs viktige transportårer.

For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)