Historisk arkiv

E18 gjennom Østfold ferdig utbygd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- I dag markerer vi en milepæl i veisatsingen i Østfold og Østlandet. Med åpningen av strekningen E18 Riksgrensen-Ørje har endelig utbyggingen av både E6 og E18 gjennom Østfold fullført. Nå er en viktig transportvei mellom Norge og Sverige mer trafikksikker og reisetiden forkortet. Det er for både innbyggerne lokalt og de som skal ferdes langt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 

 Anleggsarbeidet med strekningen fra Riksgrensen mot Sverige til Ørje startet i 2015. I ettertid ble prosjektet også oppgradert med et "krabbefelt" på strekningen til svenskegrensen. Strekningen er siste del i "Østfoldpakka" – utbyggingen av E6 og E18 i Østfold. Veien strekker seg over 6 kilometer og er bygget med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

 

Vei-åpning ved Ørje

- Vi har en visjon om null drepte og skadde i trafikken. Midtrekkverk er et effektivt virkemiddel som nesten fjerner alvorlige møteulykker. Vi har allerede sett en betydelig reduksjon i stygge ulykker på de ferdigutbygde strekningene på E18. Veien har en stor andel godstransport og det har derfor vært viktig å få på plass forbikjøringsfelt, sier Solvik-Olsen.

 25 prosent av all godstransport fra Norge til utlandet går på denne strekningen.

 

Jobber med Retvedt-Vinterbro

Nå gjenstår kun utbyggingen av Retvedt-Vinterbro i Akershus for å få en gjennomgående oppgradert E18 øst for Oslo. Planleggingen av strekningen er allerede i gang.

 - Hele E18 gjennom Akershus og Østfold skal bygges ut. Prosjektet Retvedt-Vinterbro ligger inne i Nasjonal transportplan. Statens vegvesen jobber nå med finansieringsopplegget og prosjektet skal også gjennom annengangs kvalitetssikring (KS2) for å sikre god kostnadskontroll. Her er det med andre ord fortsatt mye å glede seg til for de som kjører E18, sier samferdselsministeren.