Historisk arkiv

Presseinvitasjon - undertegning av bompengeavtale ved Trollveggen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil fredag 18. august signere den nye bompengeavtalen med Vegamot AS som med dette blir det regionale bompengeselskapet i midt-Norge. Vegamot AS blir dermed det andre regionale bompengeselskapet som er etablert i tråd med regjeringens bompengereform.

Fra Vegamot vil styreleder Tor Erik Jensen og styremedlem Magne Arild Vinje undertegne avtalen. Samferdselsministeren undertegner på vegne av staten.

 

Tid:        Fredag 18. august kl. 08.45

Sted:     Trollveggen Besøkssenter (langs E136)

Kontaktperson for media: Kommunikasjonsrådgiver Kjell Brataas – 45 29 97 12.