Forsida

Historisk arkiv

Pressekonferanse: Presentasjon av Nasjonal transportplan 2018-2029

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Priv. til red.: Onsdag 5. april kl. 12 presenterer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen stortingsmeldinga Nasjonal transportplan 2018-2029, etter at meldinga er lagt fram i statsråd same dag.

Samferdselsministeren presenterer meldinga.

Nikolai Astrup (H), Morten Stordalen (FrP), Abid Raja (V) og Hans Fredrik Grøvan (KrF) vil vere til stades på pressekonferansen.

Pressekonferansen skjer i Plenumssalen i R4 i regjeringskvartalet.
Tidspunktet er kl. 12.00.

Pressekonferansen blir sendt på regjeringa.no/sd

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Susanne Stephansen, tlf. 480 32 792