Historisk arkiv

Anita Christoffersen utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Underdirektør Anita Christoffersen er i statsråd i dag utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet. Christoffersen skal lede Kystseksjonen i Kyst- og miljøavdelingen.

Anita Christoffersen er 54 år og utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 1990. Hun arbeidet i Justisdepartementet i årene 1991-1997. Hun ble ansatt i Advokatene Thorp og Christoffersen i 2001 som advokatfullmektig og senere advokat. I 2008 begynte hun i Fiskeri- og kystdepartementet som seniorrådgiver. Avdelingen ble overført til Samferdselsdepartementet i 2014, og Christoffersen ble utnevnt til underdirektør og nestleder for seksjon for sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning samme år. Hun har vært departementskonstituert som avdelingsdirektør for Kystseksjonen siden opprettelsen 1. januar 2018.

Kystseksjonen ivaretar ansvaret for sjøtransport, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Seksjonen følger opp tiltak innen sjøtransport og forebyggende sjøsikkerhet i Nasjonal transportplan, herunder havnepolitikk, havne- og farledstiltak, godsoverføring fra vei til sjø og drift og vedlikehold av maritim infrastruktur.