Historisk arkiv

Belønningsavtale: Tromsø får 65 millioner kroner til kollektivtransport, sykkel og gange

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vi bidrar nå med 65 millioner kroner for at Tromsø kan få bedre transportløsninger som forenkler reisehverdagen til innbyggerne. Skal vi bidra til at flere velger å velge å gå, ta buss eller sykle må vi legge til rette for at det blir enklere og et forbedret tilbud. Derfor bidrar regjeringen nå med et betydelig beløp for transportløsninger i Tromsø, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har nå inngått belønningsavtale med Samferdselsdepartementet for året 2019. Byområdet får utbetalt 65 millioner kroner i år. 

Belønningsordningen skal stimulere til betre fremkommelighet, miljø, klima og helse i storbyområdene. Virkemidlene er blant annet støtte til kollektivtransport, betre arealpolitikk og tiltak for at flere skal sykle og gå.