Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Et viktig steg for ny flyplass i Bodø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Dette er et viktig steg videre i prosjektet for en ny flyplass i Bodø, og vi leverer i tråd med det vi har lovet. Med dette sikrer vi nå en god fremdrift i flyplassprosjektet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsdepartementet skal nå kvalitetssikre utbyggingsalternativene for den nye flyplassen i Bodø. – Vi gjennomfører en tilpasset kvalitetssikring da vi er klare på at alternativet er å bygge ny flyplass. Dette er et svært viktig prosjekt for regionen og for Nord-Norge, og jeg er glad for at alt er i rute, sier Dale.

Flyttingen av flyplassen vil frigjøre sentrumsnære arealer som kan nyttes til framtidig kompakt byutvikling. Dette vil gi redusert transportbehov og mindre støy- og byutviklingskostnader, samt gjenbruk av bygninger. Prosjektet vil således bidra til en positiv byutvikling og styrke den regionale utviklingen.

- Avinor har utredet fem alternative måter å bygge flyplassen på, og skisseprosjektet er nå ferdigstilt med anbefalinger. Vi er veldig glad for at regjeringen og Samferdselsdepartementet nå har avklart rammen for kvalitetssikringen. Dette ivaretar den videre fremdriften mot endelig beslutning om alternativ. På bakgrunn at denne viktige avklaringen har vi startet den innledende fase i forprosjektet for å sikre videre fremdriften frem mot konsesjonssøknad og investeringsbeslutning, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Innledende fase i forprosjektet ferdigstilles i løpet av høsten 2019. Den nye lufthavnen er forventet ferdigstilt mellom 2024-2026.