Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Air Leap og Widerøe vinner kontrakter på drift av regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Store avstander og utfordrende topografi gjør at Norge er spesielt avhengig av luftfart, og det regionale flyrutenettet er å anse som et kollektivtilbud i distriktene. Gjennom tildeling av nye kontrakter på de regionale flyrutene i Sør-Norge, viderefører vi et godt og markedstilpasset tilbud også i de neste fire årene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Sogndal lufthavn
Sogndal lufthavn. Foto: Even Stangebye, Avinor

Samferdselsdepartementet har besluttet å tildele kontrakter til selskapene Air Leap for ruten Røros-Oslo og Widerøe for flyrutene fra Vestlandet mot Oslo og Bergen for perioden 1. april 2020 – 31. mars 2024.

Fordelingen av kontrakter på de utlyste rutene blir fra 1. april 2020 som følger:

RUTENUMMER

RUTE

OPERATØR  FRA 1. APRIL 2020

1

Røros–Oslo

Air Leap

2

Førde–Oslo

Widerøe

3

Sogndal–Oslo

Widerøe

4

Sandane–Oslo

Widerøe

5

Ørsta-Volda–Bergen

Widerøe

6

Sogndal–Bergen

Widerøe

7

Sandane–Bergen

Widerøe

 

Tre flyselskap var med i konkurransen

Kontraktene tildeles etter konkurranse på drift regionale ruteflyginger i Sør-Norge, utlyst 7. februar 2019. Flyselskap i alle EØS-land ble invitert til å levere tilbud på drift av de til sammen syv rutene.

Tre flyselskaper leverte tilbud innen fristen 8. april 2019. De tre selskapene er:

  • Air Large European Aviation Project AB (Air Leap)
  • UAB DOT LT (DOT)
  • Widerøe's Flyveselskap AS (Widerøe)

Air Leap la inn tilbud på ruten Røros–Oslo (1), DOT på rutene Røros–Oslo og Førde–Oslo (1-2) og Widerøe på alle de utlyste rutene (1-7).

Samferdselsdepartementet har vurdert de innkomne tilbudene. I tillegg har tilbudene blitt forelagt Luftfartstilsynet for vurdering av tilbydernes økonomi og teknisk/operative forhold. Avinor har også fått anledning til å uttale som problemstillinger knyttet til lufthavnsiden.

I henhold til konkurransegrunnlaget skal kontrakten som hovedregel tildeles det tilbudet som har det laveste kompensasjonskravet for hele kontraktsperioden fra 1. april 2020 – 31. mars 2024. Air Leap har lagt inn tilbudet med det laveste kravet til kompensasjon på ruten
Røros–Oslo, mens tilbudet fra Widerøe har det laveste kravet til kompensasjon på ruten Førde–Oslo i kombinasjon med de øvrige rutene på Vestlandet der selskapet er eneste tilbyder.

 

For flere opplysninger: