Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Barnas transportplan – opptak fra fagdag i nett-TV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Barnas transportplan blir en egen del av Nasjonal transportplan 2022-2033. På en fagdag 26. november diskutererte fagfolk, organisasjoner og fylkeskommunene viktige utfordringer i norske barns transporthverdag. Tema var blant annet trafikksikkerhet og målet om at flere skal velge å gå eller sykle til skolen. Seminaret ble åpnet av samferdselsminister Jon Georg Dale og kan ses i oppptak på nett-TV.

 

Nett-tv Barnas transportplan – fagdag

Se sendingen her

Se sendingen her

Blant foredragsholderne finnes en rekke forskere og representanter fra fylkeskommunene, organisasjoner og interessegrupper.

Barn og unge er både dagens og fremtidens trafikanter. Hvordan de opplever transporthverdagen og hvilke behov og ønsker de har, er viktig i planleggingen av fremtidens transportsystem. Barnas transportplan ble første gang laget som del av Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029.

Barnas transportplan i gjeldende NTP kan leses her

Program (pdf)

Presentasjoner

Presentasjoner holdt på fagdagen (pdf). Merk at flere av presentasjonene innehold video - disse er tilgjengelig via opptaket som er lagt ut som nett-tv.

Stina Hamberg
Kristine Krebs
Ida Neergaard
Henriette Auensen
Anette Hvidtsten
Bernt Reitan Jenssen
Guro Berge
Marika Kolbenstvedt
Kjerstin Spångberg
Susanne Nordbakke
Yngvil Munch-Olsen
Oskar Kleven
Gro Sandkjær Hanssen
Janne Lønsethagen
Meisfjord, Zangenberg, Minde og Barstad
Liv Marie Bendheim