Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Regjeringen sørger for flere utbedringer langs kysten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å sette av totalt 38 millioner kroner til å utdype flere farleder, reparere stormskader og utbedre fyr og fyrstasjoner langs kysten.

- Det er nødvendig å utbedre farleder for blant annet å legge til rette for innseiling med større fartøy flere steder langs kysten. Vi foreslår nå å benytte 10 millioner kroner til å utbedre innseilingen til Farsund i Vest-Agder. Dette vil redusere faren for grunnstøtinger og bedre fremkommeligheten i innseilingen og samtidig åpne muligheten til å benytte større fartøy, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Regjeringen foreslår også å benytte 6 millioner kroner til utbedring av gjennomseilingen ved Hjertøysundet i Møre og Romsdal. Tiltaket vil sikre at ferge og hurtigbåt også i fremtiden vil kunne seile korteste led mellom Molde og Sekken.

Moloen i Steinesjøen havn i Nordland fikk store skader under stormen i februar i år. Den gir ikke lenger tilstrekkelig beskyttelse for kaier og fiskemottak.  Regjeringen foreslår derfor å bevilge 15 millioner kroner til utbedring av moloen. - Det er viktig at vi får utbedret stormskadene så snart som mulig, og vi bevilger nå nødvendige midler for å få satt moloen i stand, sier Dale.

Regjeringen er opptatt av at all ferdsel på sjøen skal være trygg. Navigasjonsinnretningene er viktige hjelpemidler for skipene, og disse innretningene har behov for kontinuerlig vedlikehold. - Vi foreslår derfor å sette av 7 millioner kroner til vedlikeholdsarbeider på flere av fyrene langs kysten, sier Dale.