Historisk arkiv

Stine Ruud Eriksen utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Fagdirektør Stine Ruud Eriksen, Nedre Eiker, er i statsråd i dag utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet. Eriksen er 45 år og skal være avdelingsdirektør i Eierstyringsenheten i Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet.

Eriksen har arbeidet i Samferdselsdepartementet siden august 2010, og som eierskapskoordinator siden juni 2011. Før dette har hun hatt ulike stillinger ved Handelshøyskolen BI.

Stine Ruud Eriksen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og doktorgrad innen fagfeltet politisk økonomi fra Handelshøyskolen BI.

Eierstyringsenheten har ansvar for eierstyring av selskapene hvor Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser.