Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Trondheimsområdet fikk byvekstavtale i dag: Statlige bidrag til Metrobuss og tiltak for gående og syklende

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Staten stiller opp med over 8 milliarder kroner i denne avtalen. En betydelig del av midlene går til oppgaver som fylket og kommunene selv har ansvar for. Ikke minst betyr satsingen på Metrobuss mye, og her tar staten halvparten av regningen for et bedre kollektivtilbud. Jeg vil derfor gratulere trønderne med den gode avtalen de har forhandlet fram, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders B. Werp.

- Nå har Trondheimsområdet og staten fått en ny og viktig samarbeidsarena. Gjennom byvekstavtalen skal vi sikre at vi får et attraktiv og konkurransedyktig region. Samtidig skal vi sikre effektiv arealbruk og gi innbyggerne et miljøvennlig transporttilbud, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Sammen med statssekretær Anders B. Werp i Samferdselsdepartementet signerte hun avtalen på vegne av staten.

Avtalen innebærer gjensidige forpliktelser for å sikre et godt miljø, bedre fremkommelighet, og en integrert areal- og transportpolitikk i perioden 2019-2029. Byvekstavtalen ble signert i Trondheim i dag og er inngått mellom staten og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus og Trøndelag fylkeskommune.

For Trøndelag fylkeskommune og de fire kommunene signerte fylkesordfører Tore O. Sandvik, ordfører i Trondheim Rita Ottervik, varaordfører i Stjørdal Ole Hermod Sandvik, ordfører i Malvik Ingrid Aune og ordfører i Melhus kommune Gunnar Krogstad.

Bakgrunn

Byvekstavtalen for Trondheimsområdet erstatter bymiljøavtalen fra 2016. For å integrere areal- og transportpolitikken i de største byområdene har regjeringen besluttet å samordne bymiljøavtalene og byutviklingsavtalene til byvekstavtaler.

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen.

I byvekstavtalene vil staten bidra med belønningsmidler og midler til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak langs riksveg, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byområdene (50/50-ordningen) og stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen der det er aktuelt.

Avtalen som ble signert i dag - for komplette dokumenter, se også Statens vegvesen.