Historisk arkiv

200 millioner kroner ekstra bidrar til en mer sikker og punktlig jernbane - og aktivitet for bygg- og anleggsnæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Behovet for vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet er stort. Stortinget har bevilget 200 millioner kroner ekstra til jernbane, og disse pengene vil bidra til et mer sikkert og punktlig jernbanenett. I en krevende tid for bygg- og anleggsnæringen er dette med på å holde hjulene i gang under koronahåndteringen, slik at dette er en vinn-vinn-situasjon, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Bane NOR har fordelt ekstrabevilgningen på 200 millioner kroner etter hva som er vurdert til å være de mest hensiktsmessige tiltakene.

De ulike jernbanestrekningene
Under følger oversikt over prioritert vedlikeholds- og fornyelsesarbeid på ulike banestrekninger: 

Bergensbanen: Drenering av deler av underbygning og vegetasjonsrydding

Nordlandsbanen: Drenering av deler av underbygning

Ofotbanen: Drenering av deler av underbygning og utbedring av snøoverbygg

Vestfoldbanen: Fornyelse av kjøreledningsanlegg og vegetasjonsrydding

Dovrebanen: Bruvedlikehold

Sørlandsbanen: Vegetasjonsrydding

Andre tiltak
I Oslo-området er det lagt opp til sporfornyelser, bytte av spor på Alnabru godsterminal og oppgradering av fjernstyringsanlegg. I Drammens-regionen skal det utføres bruvedlikehold og fundamentering av master. På Østlandet skal det settes opp gjerder flere steder langs jernbanen.  

Mindre fornyelsestiltak skal gjennomføres over hele landet. Disse omfatter blant annet fjellrens og utbedring av over- og underbygning.

For flere opplysninger - se:

  • Nyhetssak på Bane NORs nettsider 22. april 2020