Historisk arkiv

800 kilometer ny vei siden 2013: Nå åpner nye E6

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

I dag åpner siste del av E6 mellom Kolomoen og Moelv i Innlandet. Hele prosjektet er på 43 kilometer, og er den lengste veistrekningen bygget sammenhengende i Norge noen gang. Med det nye E6-krysset i Moelv som åpner 1. desember vil hele dette omfattende prosjektet gjennom kommunene Stange, Hamar og Ringsaker være fullført.

- Nå tar det 10 minutter kortere tid å kjøre denne strekningen. Det har mye å si for folk, men spesielt næringslivet. Dette er hovedstransportåra for dem som kommer fra Nordvestlandet, der det er store næringsklynger. Dette gjør transporten mer forutsigbar, trygg og effektiv for bedriftene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Når 2020 er historie, er nær 800 kilometer ny vei åpnet under denne regjeringen. Bare de siste to årene er det åpnet over 330 kilometer ny vei. Siden 2013 er samferdselsbudsjettet økt med 97 %, altså nesten en dobling på syv år.

- Denne regjeringen bygger vei og jernbane i et tempo som aldri før. Vi har åpnet nær 800 kilometer vei siden 2013. Med dette har vi sørget for store reduksjoner i reisetiden flere steder i landet, noe som betyr tid og penger spart for både folk og næringsliv, sier statsminister Erna Solberg.

- Vårt mål er å bygge så god og trafikksikker vei som mulig, over hele landet. Vi har holdt et høyt trykk i syv år. Alle veiåpningene de siste årene viser resultatene av denne regjeringens politikk, sier Hareide.

Trafikksikkerhet
Antall drepte i trafikken er redusert fra 187 i 2013 til 108 i 2019. Antall hardt skadde er også redusert.

- Trafikksikkerhet er veldig viktig for oss. Ett viktig tiltak for å få ned tallene på drepte og hardt skadde, er å bygge ny, trafikksikker vei. Det er gjort et veldig godt arbeid over mange år på denne fronten, som gjør at Norge har den laveste dødsraten sammenlignet med antall innbyggere. Det er vi stolt av, men det er ingen hvilepute. Én drept, er én for mye, sier Hareide

Reduserte reisetider
Sammenlignet med 2009, er reisetidene redusert kraftig på viktige strekninger. På strekningen mellom Oslo og Ålesund er reduksjonen på om lag to timer. E6 Oslo-Trondheim og E18 Oslo-Kristiansand er reduksjonen på nærmer halvannen time.

- Dette er store reduksjoner på forholdsvis få år. Det har mye å si, spesielt for næringslivet. Forutsigbarheten og tryggheten ved ny vei er viktig i et stadig tøffere marked. Resultatet kan være at flere bedrifter velger å etablere seg, og vi sørger for industrivekst over hele landet, sier Hareide.

Ny modell for veibygging
Regjeringen opprettet i 2015 selskapet Nye Veier. Målet var å bygge lengre veistrekninger raskere og billigere. Det har de klart. Så langt har de redusert kostnadene med nesten 20 prosent i prosjektene som er ferdige.

- Modellen til Nye Veier er en suksess. Vi arbeider derfor med å gi Statens vegvesen noen av de samme forutsetningene. Samtidig ser vi at Statens vegvesen allerede kutter kostnader i prosjekter, og bygger veier raskere og bedre. Vi har med andre ord funnet en måte å bygge vei på som utnytter fellesskapets penger på en bedre måte, sier samferdselsministeren.

Fortsatt utbygging
I dag er nesten 200 kilometer ny riksvei under bygging eller straks klart for anleggsstart i Norge. Flere store prosjekter er under planlegging.

- Dette viser at vi fortsetter det høyt trykket på veisiden i årene som kommer. Vi skal fortsette å gjøre hverdagsreisene enklere og tryggere for folk og næringslivet. Både prosjekter som bygges i dag, og som settes i gang den nærmeste tiden vil føre til ytterligere reduksjoner i reisetiden, sier Hareide.

Oversikt over pågående prosjekter

 • E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum
 • E18 Lysaker – Ramstadsletta
 • E39 Rogfast
 • E39 Svegatjørn – Rådal
 • E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra
 • 36 Bø – Seljord (utbedring av veien)
 • E16 Bjørum – Skaret
 • E16 Kvamskleiva
 • 5 Kjøsnesfjorden
 • 706 Nydalsbrua med tilknytninger
 • E6 Helgeland sør
 • E69 Skarvbergtunnelen
 • E39 Mandal øst – Mandal by
 • E39 Kristiansand vest – Mandal øst
 • E6 Kvål – Melhus S
 • E6 Ranheim – Værnes