Historisk arkiv

Bompengeinnkrevingen avsluttet for Atlanterhavstunnelen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Norges siste manuelle bomstasjon avvikles fra 1. juli. – Det er en gledens dag for både turister, lokalbefolkningen og næringslivet når vi nå avslutter bompengeinnkreving for Atlanterhavstunnelen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I forhandlingene på Stortinget om endringer i statsbudsjettet for 2020 ble regjeringspartiene enige med Fremskrittspartiet om fjerne bompengeinnkreving på fem veistrekninger.

Det har vært krevd inn bompenger for kjøring gjennom Atlanterhavstunnelen fra 2006 (tunnelen åpnet 19. desember 2009.) Prosjektet skulle etter planen vært nedbetalt i 2025. – Et tilskudd på 370 millioner kroner gjør at vi nå kan avslutte innkrevingen nær fem år tidligere enn planlagt, sier Hareide.

For flere opplysninger – se: