Historisk arkiv

Byvekstavtale for Osloområdet signert i dag – Staten bidrar med over 16,5 milliarder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Byvekstavtalen vi signerte i dag vil bidra til bedre reisehverdager for svært mange i Osloområdet, med gode løsninger for kollektivtransport, sykkel og gange. Staten vil bidra med over 16,5 milliarder kroner inn i avtalen, blant annet over 8 milliarder kroner til Fornebubanen. Gjennom gjensidige forpliktelser får vi nå en ambisiøs transport- og miljøsatsing, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Bildet: Signeringen foregikk digitalt - i videokonferanse mellom avtalepartene. Her lytter kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og samferdselsminister Knut Arild Hareide til innlegg fra ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krogh. Foto: SD/TLM.

Avtalen er inngått mellom Viken, Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo og staten. For staten signerte samferdselsminister Knut Arild Hareide og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Av hensyn til smittevern ble signeringen gjennomført digitalt.

Byvekstavtalen erstatter gjeldende bymiljøavtale og byutviklingsavtale.

– Denne avtalen vil være et godt grunnlag for mer samordnet areal- og transportpolitikk i hovedstadsområdet, og for utvikling av et enda bedre kollektivtilbud til innbyggerne. Målet er å gjøre det lettere for innbyggerne å reise med buss og tog – eller å ta sykkelen eller bena fatt, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.