Forsiden

Historisk arkiv

Koronaloven: Sjåfører får utsatt frist for fornyelse av kjøreseddel – og det blir mulig å bruke skiltgjenkjenning for å sikre betaling på ferjer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Vi må sikre at vi har nok tilgjengelige sjåfører, og sørge for at persontransporten ikke stopper opp. Mange sjåfører har en kjøreseddel som utløper den nærmeste tiden. For dem utsetter vi nå fristen for fornyelse av denne. Samtidig gjør vi det mulig å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjereiser etterskuddsvis, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

En midlertidig forskrift om forlengelse av kjøresedler er nå fastsatt. Dette skal sikre at førere i persontransport mot vederlag ikke mister retten til å utføre yrket sitt fordi kjøreseddelen utløper.

– Vi er nå i en krevende situasjon på grunn av utbruddet av koronaviruset. Fornyelse av kjøresedler utstedes av politiet, og det kreves helseattest. Med flere hundre kjøresedler som utløper den nærmeste tiden, vil det ikke være riktig prioritering av ressurser verken i helsevesenet eller hos politiet å håndtere dette nå, sier Hareide.

Kjøresedlene er gyldige så lenge forskriften varer, som i utgangspunktet er så lenge koronaloven gjelder. Dvs. én måned fra 27. mars. Forskriften kan forlenges om loven forlenges. Høring om forlengelse av koronaloven ble sendt ut fra Justis- og beredskapsdepartementet 2. april, med høringsfrist 8. april.

Midlertidig ordning for betaling av ferjereiser

For å hindre at salg av billetter blir en mulig kilde til spredning av virus mellom passasjerer og mannskap på riksveiferjene, er manuell betaling stanset inntil videre. Flere fylkeskommuner har gjort det samme for sine ferjesamband. Dette har vært nødvendig for at ferjesambandene fortsatt kan holdes i drift med det mannskapet som kreves.

En midlertidig forskrift gir nå Statens vegvesen og fylkeskommunene mulighet til å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjeturen etterskuddsvis. Dette er allerede tilgjengelig teknologi som vil sikre billettinntektene og bidra til drift av ferjene, når man nå ikke kan ta betaling manuelt.

- Det er bra at det er tatt grep som bidrar i kampen mot korona. Samtidig er billettinntektene er en viktig del av finansieringen av ferjetilbudet. Vi trenger derfor denne midlertidig ordningen slik at folk får betalt for seg på en trygg og enkel måte, sier samferdselsminister Hareide.

Ferjemannskapet skal nå midlertidig gå over til å billettere trafikantene ved hjelp av å registrere bilskilt der det ikke er innført brikkebetaling, og for trafikanter som ikke har AutoPASS-brikke i ferjesamband som har innført brikkebetaling. Eierne uten brikker vil bli fakturert etter at reisen er gjennomført. Dette er en ordning som ligner på løsningen for bompengeinnkreving.

 

For mer informasjon, se forskriftene på lovdata.no:

- Midlertidig forskrift om billettering på ferje i anledning utbrudd av Covid-19

- Midlertidig forskrift om forlenget gyldighet for kjøreseddel i anledning utbrudd av Covid-19