Forsiden

Historisk arkiv

Norge med innspill til EU-kommisjonens nye mobilitetsstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Norge støtter en fortsatt felleseuropeisk innsats for å utvikle nye teknologiske løsninger for å nå målet om en grønn og digital transportsektor. I dag utsettes altfor mange mennesker av for dårlig luftkvalitet og støyforurensning i byområdene. Derfor foreslår vi at den kommende mobilitetsstrategien til EU-kommisjonen inkluderer et nytt mål – et nullvekstmål for private bilreiser i europeiske byområder. Veksten i privatreiser må tas ved gange, sykling og kollektivtransport, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

EU-kommisjonen skal etter planen legge frem sin nye Mobilitetsstrategi i desember i år. Dette blir det førende strategidokumentet fra EU på transportområdet i årene fremover. Samferdselsdepartementet sendte tidligere i høst et omfattende norsk høringssvar til den kommende mobilitetsstrategien. Dette følges nå opp med et felles brev fra samferdselsministeren og næringsministeren til EUs transportkommissær Adina Vălean.

- Norge leder an når det gjelder grønne og smarte transportløsninger på det maritime området. Europa er en naturlig samarbeidspartner og et viktig marked i utviklingen av grønne løsninger, sier næringsminister Iselin Nybø.

Flere temaer
I brevet til EU-kommisjonen fremheves også andre temaer som Norge er opptatt av.  Blant disse er styrking av trafikksikkerhetsarbeidet i Europa for å nå målet om null drepte og hardt skadde. Europeisk samarbeid for å gjenoppbygge transportsektoren etter COVID-19-krisen blir også trukket fram

 For flere opplysninger – se: