Historisk arkiv

Smittevernanbefalingene om bord i fly justeres i tråd med internasjonale anbefalinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– I Norge er luftfarten en viktig del av transporttilbudet, og det skal være trygt å reise med fly. Derfor var Norge tidlig ute med en veileder for smittevern i luftfarten, hvor tomt midtsete var en av anbefalingene. Siden har internasjonale organisasjoner kommet med sine anbefalinger, hvor ledig midtsete ikke har vært anbefalt. Nå justerer vi vår veileder i tråd med internasjonale anbefalinger. Dette gjør vi under forutsetning av at avstandsanbefalingene og de øvrige grunnleggende smittevernrådene følges overalt ellers under reisen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Den norske smittevernveilederens punkt om bruk av midtsete om bord på fly harmoniseres nå i større grad med de internasjonale. Dette innebærer at det skal være tillatt å bruke alle setene i flyet, men at flyselskapene tilrettelegger for avstand der det er mulig.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har anbefalt å opprettholde anbefalingen om tomt midtsete da det vurderes at det vil gi minst risiko for smittespredning på fly, men viser samtidig til at dersom man likevel velger å fylle flyene helt er det viktig å opprettholde avstandsanbefalingen ellers på reisen.  

– Luftfartsbransjen er en internasjonal bransje, og vi er nå i en fase der vi gradvis åpner opp og trapper ned på tiltakene. Vi mener at blokkering av midtsete over tid kan være såpass utfordrende for luftfartsbransjen, at vi med den smittesituasjonen vi nå har, kan lempe på dette og fremdeles ha kontroll på smittespredningen. Bruk av munnbind blir ikke en del av myndighetens råd nå. Det kan flyselskapene avgjøre selv, sier helseminister Bent Høie.

Gode rutiner og hygienetiltak er fortsatt viktig

De øvrige smittevernanbefalingene i forbindelse med flyreiser gjelder fortsatt.

– Det er viktig at avstandsanbefalingen følges ellers på reisen og at vi fremdeles følger de grunnleggende smittevernrådene. Et av de viktigste tiltakene er fortsatt at passasjerer og ansatte følger de generelle rådene om hånd- og hostehygiene, og at alle som er syke holder seg hjemme, sier Hareide.

Se også:
Innspill fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til Helse- og
omsorgsdepartementet på Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA)s retningslinjer for luftfarten - vurdering av betydning for Veileder for smittevern i luftfarten, 4. juni 2020 (pdf)