Historisk arkiv

Ny styreleder i Vygruppen AS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Berit Svendsen ble på generalforsamlingen 15. juni 2020 innstilt som ny styreleder i Vygruppen AS (Vy).

- Vy har på få år gått fra å ha monopol på persontogtransport i Norge til å konkurrere om å få kjøre tog på ulike jernbanestrekninger. Dette er en krevende omstillingsprosess for selskapet, og jeg er opptatt av at Vy skal være en konkurransedyktig aktør på norsk jernbane, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Han understreker at Dag Mejdell har ledet styret gjennom den første fasen med konkurranse om persontrafikk på en solid og profesjonell måte.

- Når Berit Svendsen nå overtar styreledervervet, vil Vy være godt rustet for videre omstilling med kunden i fokus, sier samferdselsministeren.

Berit Svendsen (f. 1963, Oslo) er utdannet sivilingeniør. Hun har lang erfaring fra ulike lederposisjoner i Telenor ASA og er i dag direktør for den internasjonale satsingen i Vipps. Hun har tidligere vært styremedlem i blant annet DNB ASA og SAS AB.

Styrets sammensetning
På generalforsamlingen ble styremedlemmene Åsne Havnelid, Semming Semmingsen og Geir Inge Stokke gjenvalgt for en periode på to år. I styret sitter også Wenche Teigland.

Styret i Vy består av fem aksjonærvalgte medlemmer og tre ansattvalgte medlemmer. Etter generalforsamlingen består styret i Vy av følgende medlemmer:

Berit Svendsen (f. 1963, Oslo) (aksjonærvalgt)
Åsne Havnelid ( f. 1961, Viken) (aksjonærvalgt)
Semming Semmingsen (f. 1963, Troms og Finnmark) (aksjonærvalgt)
Geir Inge Stokke (f. 1966, Viken) (aksjonærvalgt)
Wenche Teigland (f. 1966, Vestland) (aksjonærvalgt)
Ove Sindre Lund (valgt av de ansatte)
Jan Audun Strand (valgt av de ansatte)
Grethe Therese Thorsen (valgt av de ansatte)

Om Vy
Vy er et transportkonsern med virksomhet i Norge og Sverige. Virksomheten består i hovedsak av persontog, gods og buss.

Statens begrunnelse for eierskapet i Vy er å ha en leverandør som kan møte statens behov for transport av personer og gods på jernbane. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid. Staten eier 100 prosent av Vy.