Historisk arkiv

Nytt drosjeregelverk utsettes til 1. november 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Drosje er en viktig del av det totale transporttilbudet i Norge. Som følge av covid-19-utbruddet har det vært en nedgang i etterspørselen etter drosjetjenester på opp mot 90 prosent. Det er også usikkerhet rundt andre forutsetninger for ikrafttreden. Derfor vil regjeringen legge fram forslag for Stortinget om å utsette ikrafttreden av endringene i drosjereguleringen til 1. november 2020, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Opprinnelig skulle drosjereformen, som skal sikre bedre konkurranse og bedre tilbud til de reisende, tre i kraft 1. juli 2020. Utsettelsen som nå foreslås, skal bidra til å redusere konsekvensene av covid-19 for drosjetilbudet, og sikre et godt og kontinuerlig tilbud på kort og lang sikt.

– Vi mener det vil være krevende for drosjenæringen å gå inn i en periode med reform og nye rammebetingelser midt i en veldig vanskelig økonomisk periode, som følge av covid-19-utbruddet. Vi må sikre at drosjenæringen har mulighet til å være med i konkurransen mot nye aktører og bidra til et kontinuerlig og tilfredsstillende drosjetilbud fremover. Dersom store deler av den etablerte næringen blir borte før nye aktører har etablert seg med et stabilt tilbud, vil det gå utover tilbudet til publikum, sier Hareide.

Covid-19-utbruddet har også medført usikkerhet om andre viktige forutsetninger for ikrafttredelsen, blant annet kapasiteten hos Statens vegvesen for å kunne avvikle førereksamen og løyvemyndighetenes forberedelser for reformen.  

Å få på plass den vedtatte reguleringen av drosjemarkedet så raskt som mulig er viktig for å legge til rette for et mer velfungerende marked. En utsettelse på fire måneder kan imidlertid gi etablerte aktører rom for å komme i en noe mer normal situasjon. Det vil også sikre løyvemyndighetene nødvendig tid til forberedelse og gi Statens vegvesen mulighet til først å kunne avvikle de betydelige køene de allerede har på avleggelse av andre prøver. Samtidig blir utsettelsen ikke blir for lang, av hensyn til aktører som ønsker å etablere seg i dette markedet.

For flere opplysninger - se: