Forsiden

Historisk arkiv

Praktisk opplæring i de tyngste kjøretøyene er igjen tillatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Det at avstandsrådet er endret fra to til en meter, betyr at trafikkopplæringen i de tyngste kjøretøyene kan gjenopptas. Det er jeg glad for. Trafikkopplæring i de tyngste kjøretøyene er viktig både for trafikkskolene som er hardt rammet av smitteverntiltakene og for de som trenger førerkort i de tyngste kjøretøyene for å komme i jobb, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

På grunn av størrelsen vil avstanden mellom lærer og elev ofte være over en meter ved praktisk trafikkopplæring som foregår i lastebil og buss. Slik opplæring som kan skje med en avstand på minst en meter kan derfor nå gjenopptas.

–  Dette betyr at vi kan ivareta smittevernet samtidig som vi igjen kan komme i gang med viktig aktivitet som praktisk opplæring i buss og lastebil. Det vil bidra til at vi får flere sjåfører på veiene, noe som er viktig for å sikre fremtidig beredskap til transport, sier Hareide.

Allerede tillatt med opplæring på mc, moped og snøscooter

Det er allerede tillatt med trafikkopplæring på motorsykkel, moped og snøscooter. Fra 16. april ble det også tillatt med teoretisk opplæring i grupper på inntil fem, og med to meters avstand. Også slik opplæring kan nå skje med en meters avstand.

Trafikkopplæring i personbil er fortsatt ikke tillatt, da slik opplæring skjer med en avstand på mindre enn en meter.