Historisk arkiv

Historisk arkiv

Signerte belønningsavtale på 300 millioner for Nedre Glomma

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Statssekretær Ingelin Noresjø besøkte i dag Fredrikstad- og Sarpsborgområdet for å få bedre innsikt i sentrale veiprosjekter og planer, samt transportutfordringer i Nedre Glomma. I forbindelse med besøket signerte statssekretæren en belønningsavtale på 300 millioner med Viken fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. Pengene skal gå til å styrke kollektivtransporten, sykkel og gange i Nedre Glomma.

– Jeg er imponert over det arbeidet som er gjort i Nedre Glomma for å styrke kollektivtransporten i regionen. Passasjerveksten på buss og ferjer de siste årene er positiv, og jeg er glad for at vi fortsetter med det gode samarbeidet, sier Noresjø.

Avtalen er på 300 millioner kroner fordelt over fire år. Det ligger til grunn 55 millioner kroner i belønningsmidler, og 20 millioner kroner som tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransporten.

Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransporten og øke antallet kollektivtransportreiser.

Programmet for dagen besto av en befaring i Fredrikstad- og Sarpsborgområdet og et møte der videre prosess for Bypakke Nedre Glomma og en mulig framtidig byvekstavtale for området ble diskutert.

På møtet deltok ordførerne Jon-Ivar Nygård fra Fredrikstad kommune, Sindre Martinsen-Evje fra Sarpsborg kommune og fylkesrådsleder i Viken Tonje Brenna, samt representanter fra Bypakke Nedre Glomma.

– Det har vært en begivenhetsrik dag med gode samtaler. Innspillene jeg har fått her i dag tar jeg med meg tilbake til departementet, når vi fremover både skal jobbe videre med Nasjonal transportplan og en mulig fremtidig byvekstavtale, sier statssekretæren.

Vedlagt følger usignert avtale.