Historisk arkiv

Slutt på bompengeinnkreving på riksvei 80 Røvika-Strømsnes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Riksvei 80 er en svært viktig transportåre til og fra fylkeshovedstaden Bodø i Nordland. Når bompengeinnkrevingen mellom Røvika og Strømses avvikles 1. juli, betyr det en rimeligere transporthverdag for både folk og næringsliv som bruker denne veien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I forhandlingene på Stortinget om endringer i statsbudsjettet for 2020 ble regjeringspartiene enige med Fremskrittspartiet om fjerne bompengeinnkreving på fem veistrekninger.

En av disse er riksvei 80 Røvika-Strømsnes i Nordland. Bompengeinnkrevingen startet 30. august 2011 og skulle etter planen avvikles i 2026. Den resterende bompengegjelden på 156 millioner kroner er slettet som følge av at bompengeselskapet har fått et tilskudd med samme beløp for å avvikle innkrevingen av bompenger. 

Innkrevingen på riksvei 80 Røvika-Strømsnes avsluttes 1. juni 2020.

For flere opplysninger – se: