Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

DAT og Widerøe tildeles kontrakter for drift av flyruter fra 1. oktober 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Gjennom tildelingen av kontrakter på flyrutene Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø, Ørsta-Volda–Oslo og Florø–Oslo sikrer staten flyrutetilbudet på disse strekningene i en utfordrende tid for luftfarten. De regionale flyrutene er avgjørende for å gi befolkning og næringsliv i distriktene tilgang til hovedstad og regionsentre, sykehus, offentlige myndigheter og andre viktige institusjoner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet lyste 15. april 2021 ut en konkurranse om drift av rutene Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø, Ørsta-Volda–Oslo og Florø–Oslo. Disse flyrutene har over lengre tid vært støttet gjennom ordningen med kjøp av et minimumstilbud på flyruter som før pandemien ble drevet på kommersielle vilkår. Imidlertid ble det i tidligere i år besluttet å ta disse rutene inn i den ordinære ordningen med offentlig kjøp av flyruter (FOT-rutene). 

Tilbudsfristen var satt til 15. juni 2021 og tilbud ble mottatt fra Widerøe og fra flyselskapene DAT A/S og UAB DAT LT i fellesskap (heretter "DAT"). Samferdselsdepartementet har innstilt DAT som kontraktsvinner på ruten Florø–Oslo, og Widerøe som kontraktsvinner på de øvrige rutene Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø, Ørsta-Volda–Oslo.

De nye avtaleperiodene har oppstart 1.oktober 2021, og kontraktenes utløpsdato samkjøres med øvrige ordinære kontrakter i Sør-Norge og Nord-Norge, hhv. 31. mars 2024 (Florø og Ørsta-Volda) og 31. mars 2022 (Stokmarknes).

 

Rute

Minsteantall rundturer per uke

Rutetider

Setekrav i hver retning per driftsår

Maksimal tillatt billettpris i NOK

Stokmarknes–Bodø

18

Første landing i Bodø senest 08:30

Siste avgang fra Bodø tidligst kl. 17:00

10 000

1 439

Stokmarknes–Tromsø

12

Første landing i Tromsø senest 10:00

Siste avgang fra Tromsø tidligst kl. 16:00

26 500

1 627

Ørsta-Volda–Oslo

18

Første landing i Oslo senest kl. 08:00

Siste avgang til Oslo tidligst kl. 16:00

Første avgang fra Oslo senest kl. 10:00

Siste avgang fra Oslo tidligst kl. 17:00

25 500/63 500**

2 606

Florø–Oslo

12/18*

Første landing i Oslo senest kl. 08:30

Siste avgang til Oslo tidligst kl. 16:00

Første avgang fra Oslo senest kl. 10:00

Siste avgang fra Oslo tidligst kl. 17:00

16 500/40 000**

2 666

*Øker til 18 rundturer fra 1. april 2022

** Fra 1. april 2022