Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Halv takst på sidevei på E16 Kongsvinger-Slomarka blir permanent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Jeg er glad for at Viken og Innlandet fylkeskommuner er enige i vårt forslag på E16 mellom Kongsvinger og Slomarka. En permanent videreføring av halve takster på sideveiene er svært etterspurt lokalt. Vi sørger også for at alle som bor ved Galterud og Fulu slipper å betale bompenger på sideveiene. De ekstra midlene for en slik videreføring har vi forhandlet fram sammen med Fremskrittspartiet (FrP), sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I statsbudsjettet for 2021 ble regjeringspartiene enige med FrP om 140 millioner kroner i tilskudd til bompengeprosjektet E16 Kongsvinger-Slomarka. Det har vært halv takst på sideveiene til ny E16 siden oppstarten i 2015. I tillegg har beboerne ved Galterud og Fulu fått fritak i disse bomstasjonene. Dette var en midlertidig ordning som skulle evalueres.

Det er vanlig praksis at bompengetakster skal konsumprisjusteres – dette gjelder også for dette prosjektet. Statens vegvesen arbeider nå med en slik justering av takstene. Dette er nødvendig for å betjene bompengegjelden. Endringene vil være minimale, og være klare om kort tid.