Historisk arkiv

Jernbanereformen: Bedre rutetilbud med 250 nye avganger i uka

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Et av hovedmålene med jernbanereformen er å tilby et bedre togtilbud, slik at flere reisende kan velge å ta toget. Frem til desember 2022 skal Go-Ahead Nordic, SJ Norge og Vy Tog skal etter planen sette opp om lag 250 nye avganger i uka, det vil si om lag 35 nye avganger i snitt per dag. Dette er avganger som togselskapene selv har initiert i konkurransene om trafikkpakkene, og viser at operatørene legger seg i selen for å tiltrekke seg flere passasjerer. Dette er helt i tråd med intensjonen med reformen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I konkurransene om trafikkpakkene 1, 2 og 3 definerte Jernbanedirektoratet minimumskrav til rutetilbudet. Disse kravene var i all hovedsak identisk med rutetilbudet som ble kjørt før konkurransene.

I de tre konkurranserundene la Jernbanedirektoratet stor vekt på togselskapenes planer for videreutvikling av rutetilbudet utover minimumskravene. Go-Ahead Nordic, SJ Norge og Vy Tog har forpliktet seg til å forbedre togtilbudet på de fleste strekninger. For trafikkpakke 2, som SJ Norge driver, har Jernbanedirektoratet i tillegg sikret seg opsjoner på forbedringer i togtilbudet.

Flesteparten av de 250 nye avgangene kommer fra ruteterminskiftet 12. desember i år, mens noen få nye avganger settes opp fra ruteterminskiftet 11. desember 2022. Enkelte av avgangene er allerede etablert fra august måned.

Tilbudsforbedringer fra desember 2021
Go-Ahead Nordic kjører persontogene i Trafikkpakke 1: Sør, og tilbudsforbedringene kommer i første omgang på lokaltogstrekningene.

 • Jærbanen: En forbedring fra times- til halvtimesintervall Jærbanen på lørdager og søndager mellom Stavanger og Nærbø, og enkelte ekstra avganger på hverdager på strekningen Stavanger–Sandnes (etablert i august i år)

 • En ekstra avgang i hver retning på Arendalsbanen mellom Arendal og Nelaug (etablert i august i år)

SJ Norge har ansvaret for persontogtilbudene i Trafikkpakke 2: Nord, og rutetilbudene blir styrket på flesteparten av jernbanestrekningene i pakken.

 • Dovrebanen: En økning fra tre til fem avganger i hver retning på dagtid for fjerntogene mellom Oslo og Trondheim

 • Rørosbanen: Etablering av tilnærmet totimersfrekvens på strekningen Hamar-Røros og en ekstra avgang i hver retning mellom Røros og Trondheim

 • Trønderbanen: En forbedring fra totimers- til timesintervall lørdager/søndager og på kveldstid hverdager, og ny tidlig morgenavgang mellom Steinkjer og Melhus som gjør det mulig å rekke de første morgenflyene fra Trondheim Lufthavn

 • Meråkerbanen: En ekstra avgang i hver retning på strekningen Trondheim–Storlien

 • Nordlandsbanen: Én ny avgang i hver retning på trekningen Mosjøen–Bodø på lørdager, beregnet for dagsreiser

Vy Tog kjører persontogene i Trafikkpakke 3: Vest, og rutetilbudet blir styrket for passasjerene på både lokal- og fjerntogene frem mot sommeren 2022. 

 • Bergensbanen: En økning fra tre til fem avganger i hver retning på dagtid for fjerntogene mellom Oslo og Bergen

 • Vossebana: Etablering av tilnærmet timesfrekvens på strekningen Bergen–Voss og flere avganger i hver retning mellom Bergen–Arna

Ytterligere tilbudsforbedringer fra desember 2022
Reisende som benytter Go-Ahead Nordics fjerntogtilbud kan se frem til et bedre rutetilbud fra 11. desember neste år på Sørlandsbanen.

 • Etablering av totimers frekvens for fjerntogene på strekningen Oslo-Kristiansand–Stavanger

 • Go-Ahead Nordic vurderer ekspressavganger om morgenen på strekningene Kristiansand–Oslo og Kristiansand–Stavanger for å redusere reisetiden mellom storbyene. Eventuell endring av stoppmønster vil skje i dialog med berørte fylkeskommuner 

SJ Norge skal fra samme dato ytterligere styrke togtilbudet mellom Oslo og Trondheim og på Raumabanen.

 • På Dovrebanen blir det innført en ny avgang i hver retning på dagtid mellom Oslo og Trondheim, slik at det alt i alt blir seks avganger hver vei på dagtid

 • Antall avganger på Raumabanen øker fra fire til seks i takt med økningen i togtilbudet på Dovrebanen

For flere opplysninger – se: