Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Kystruten Bergen – Kirkenes skal fortsatt betjenes med fem skip i andre kvartal 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har kommet til enighet med Hurtigruten Cruise AS om en tilleggsavtale for andre kvartal 2021.

- Kystruten er viktig for mange lokalsamfunn langs kysten vår. Etter krevende, men konstruktive forhandlinger, er jeg glad for å at vi har kommet frem til enighet med Hurtigruten Cruise AS om at det også skal seiles med fem skip i andre kvartal. Med det har vi sikret et tilbud med anløp omtrent annenhver dag på hele kyststrekningen mellom Bergen og Kirkenes, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. 

Samferdselsdepartementet har kontrakter med Hurtigruten Cruise AS og Havila Kystruten AS for betjening av kystruten Bergen – Kirkenes for perioden 2021-2030. Som i store deler av 2020, har pandemien gjort at situasjonen fortsatt er svært utfordrende for Kystruten. Tilleggsavtalen med Hurtigruten Cruise AS betyr at det er sikret seiling med fem skip Bergen-Kirkenes også i april, mai og juni. Det månedlige vederlaget er fastsatt til 67,6 millioner kroner. Tilleggsavtalen innebærer en økning på 14,1 millioner kroner per måned utover vederlaget i hovedavtalen.