Historisk arkiv

Historisk arkiv

Oppdrag til Jernbanedirektoratet: Samarbeid med Sverige utredning av jernbane Oslo - Stockholm

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

Det har vært gjennomført flere møter på politisk nivå mellom svenske og norske myndigheter om jernbaneforbindelsen Oslo – Stockholm, og det er enighet om å gå videre med en felles utredning.

Regjeringen ber nå Jernbanedirektoratet om å gå sammen med Trafikverket for å lage et felles mandat for utredningen.

Ber også om å hente innspill fra ikke-statlige initiativer Regjeringen ber Jernbanedirektoratet ta med seg følgende utgangspunkt for dialogen med sine svenske kollegaer:

  • Kartlegge markedspotensialet
  • Vurdere kapasiteten på jernbanen
  • Vurdere kostnadene
  • Utrede mulige traseer
  • Foreta samfunnsøkonomiske beregninger

I tillegg presiseres det at utredningen bør hente innspill fra de ikke-statlige initiativene, som mener det er potensial for å bygge en slik jernbane uten statlige investeringer. Vi ber derfor om en vurdering av bedriftsøkonomien i prosjektet "Oslo – Stockholm 2.55". Samtidig understreker regjeringen at utredningen ikke skal vurdere alternative finansieringsformer som forutsetter forskuttering eller at staten dekker utgiftene over tid.

For flere opplysninger – se: